Marathi Status On Life

Marathi status on life

आपल्याला मदत करणाऱ्या
माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

marathi status on life

Good Morning Message in Marathi

निघून गेलेला क्षण
कधीच परत आणता येत नाही.

marathi life status

आपल्यामुळे दुसऱ्याला दु:ख होईल
असे कधीही वागू नका.

दु:ख कवटाळत बसू नका,
ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो
तोच खरा माणूस !

Good Night Messages in Marathi

इमेजस डाउनलोड करण्यासाठी इमेज वर प्रेस करून डाउनलोड ला क्लिक करा अथवा HeloPlus App डाउनलोड करा.

Leave a Reply