Marathi Status On Life

Marathi Shayari On Life

कर्तव्याची दोरी नसली की
मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

marathi status on life

प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे जी
कितीही मिळाली तरी
माणसाची तहान भागत नाही.

Marathi shayari on life

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर
असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.

जीवनात पुढे जायचे असेल तर
आपल्या अनावश्यक गरजा
वाढणार नाहीत याची काळजी घ्या.

Marathi shayari on life

आवड असली की
सवड आपोआप मिळते.

Leave a Reply