Marathi Status On Life

Marathi Status On Life

सुरुवात कशी झाली यावर
बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

marathi life status

रागाला जिकंण्याचा एकमेव उपाय – मौन !

Marathi status on life

आयुष्यात नेहमी स्वतःचे स्वप्न
पूर्ण करण्यासाठी काम करा, नाहीतर?
दुसरा कोणीतरी तुम्हाला त्याचे
स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कामाला ठेवेल.

स्वतःच्या हिमतीवर
मेहनत करून जगण्यात
जी मजा आहे ती इतर
कशातच नाही.

Marathi status on life

आवड आणि आत्मविश्वास
असेल तर कोणतीही
गोष्ट अवघड नाही.

Birthday Wishes in Marathi

इमेजस डाउनलोड करण्यासाठी इमेज वर प्रेस करून डाउनलोड ला क्लिक करा अथवा HeloPlus App डाउनलोड करा.

Leave a Reply