Marathi Status | बेस्ट मराठी स्टेटस

fb status Marathi

माणूस म्हणतो,
पैसा आला की मी काही तरी करेन
पैसा म्हणतो,
तू काहीतरी कर मगच मी येईन.

fb status marathi

माफी चुकी करणाऱ्याला दिली जाते
विश्वासघात करणाऱ्याला नाही.

fb status Marathi

विश्वास इतरांवर इतका करा की
तुम्हाला फसवताना ते स्वतःला दोषी समजतील.

नाचणारा मोर आणि पैश्यांचा जोर
कायमस्वरूपी नसतो,
काळ संपला की पिसारा आणि पसारा
आटपावा लागतो.

fb status Marathi

सोडून देऊ नका
कधी कधी चाव्यांच्या जुडग्यात
शेवटची चावी त्या कुलुपाची असते.

इमेजस डाउनलोड करण्यासाठी इमेज वर प्रेस करून डाउनलोड ला क्लिक करा अथवा HeloPlus App डाउनलोड करा.

Leave a Reply