Marathi Status On Life

Marathi status on life

ऐकणं महत्वाचं आहेच,
पण त्यापेक्षाही महत्वाचं आहे ते
आचरणात आणणं..
किती ऐकलं यापेक्षा आचरणात
किती उतरवलं, यावरच माणसाचं
यशापयश अवलंबून असतं.

marathi status on life

दोष लपवला की तो मोठा होतो
आणि कबूल केला की नाहीसा होतो.

marathi life status

life quotes in Marathi

ज्या गोष्टी कधीच बदलू शकत नाहीत
त्यांच्याविषयी कधीही दुःखी होऊ नये.

life quotes in marathi

संयम राखणे हा
आयुष्यातला फार मोठा गुण आहे.

life status in marathi

प्रसंगी थोडे नुकसान झाले तरी चालेल,
पण शत्रू निर्माण करू नका.

thought on life in marathi

Life Quotes in English

इमेजस डाउनलोड करण्यासाठी इमेज वर प्रेस करून डाउनलोड ला क्लिक करा अथवा HeloPlus App डाउनलोड करा.

Leave a Reply