Attitude Status In Marathi

attitude status in marathi

आमच्याशी “वाकडं” जाऊ नको,
आम्ही स्वतःला समजू शकलो नाही,
तर तू काय घंटा समजशील.

attitude status in marathi

आमच्या “भोळेपणाचं” फायदा उचलणं बंद करा,
ज्या दिवशी बदमाश होऊ कहर आणू.

attitude quotes in marathi

काही लोकं चपलीसारखे असतात
साथ तर देतात पण मागून चिखल उडवतात.

attitude status in marathi

“Block” करून टाक मला,
नाहीतर “प्रेम” होऊन जाईल.

attitude shayari in marathi

खेळ “पत्त्याचा” असो किव्हा जीवनाचा,
आपला “एक्का” तर तेव्हाच दाखवा
जेव्हा समोर “बादशाह” असेल.

attitude quotes in marathi

One thought on “Attitude Status In Marathi

Leave a Reply