Attitude Status In Marathi

Attitude Status in Marathi for Girl

Wait & Watch
कसा घोडा लावतो तुला बघच.

attitude status in marathi

marathi attitude thoughts

बाळा, गेम तर खूप चांगला खेळलास तू,
पण माणूस चुकीचा निवडलास तू.

royal attitude status in marathi

attitude quotes in marathi

हातात केवळ खंजीर नाहीतर
डोळ्यात पाणी पाहिजे,
मला दुष्मन पक्का खानदानी पाहिजे.

आईने शिकवलं गोष्टींना योग्य जागेवर ठेवणं,
आणि बापाने शिकवलं लोकांना
त्यांच्या लायकीत ठेवणं.

आमची तर इज्जत आहे लोकांमध्ये,
लायकी तर कुत्र्याची असते.

One thought on “Attitude Status In Marathi

Leave a Reply